Podsumowanie konferencji w Sarbinowie

W dniach 17-20.09.2014 r. w Sarbinowie k/Koszalina odbyła się organizowana przez nasz wydział IX Konferencja Naukowa "Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska" połączona z mikrosympozjum "Bioinżynieria 2014". W konferencji udział wzięło 60 uczestników z 12 ośrodków krajowych i jednego zagranicznego - spotkanie zyskało więc status konferencji międzynarodowej. Wygłoszono 21 referatów ustnych i przedstawiono 35 plakatów. W dwóch sesjach plakatowych jury naukowe przyznało nagrody i wyróżnienia, które otrzymali:

 

  • mgr inż. Ewa Sztuk (Politechnika Warszawska, WIChiP) za prezentację plakatu "Filtracja cieczy – wpływ struktury filtra włókninowego na jego właściwości filtracyjne" (I miejsce w sesji plakatowej nr 1)
  • mgr inż. Piotr Szymański (Politechnika Poznańska, WTCh) za prezentację plakatu "Zastosowanie elektrodializy w procesach separacji kwasów dikarboksylowych z brzeczek pofermentacyjnych" (wyróżnienie w sesji plakatowej nr 1)
  • mgr inż. Katarzyna Jabłczyńska (Politechnika Warszawska, WIChiP) za prezentację plakatu "Otrzymywanie nanostrukturalnych cząstek z polialdehydodekstranu i dialdehydokarboksymetylocelulozy metodą suszenia rozpyłowego" (I miejsce w sesji plakatowej nr 2 - współautorkami nagrodzonej pracy są również dwie doktorantki naszego wydziału: mgr. inż. Magdalena Janczewska i mgr inż. Aleksandra Kulikowska)
  • mgr inż. Aleksander Krótki i mgr inż. Dariusz Śpiewak (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze) za prezentację plakatów "Badanie procesu usuwania CO2 metodą absorpcji aminowej w skali półtechnicznej" oraz "Porównanie wyników badań procesu usuwania CO2 z mieszanin gazów dla sorbentów aminowych"  (wyróżnienie w sesji plakatowej nr 2)

 

 

Teksty wszystkich prac zaprezentowanych na konferencji są dostępne on-line w formie artykułów w czasopiśmie Inżynieria i Aparatura Chemiczna .

 

Do obejrzenia: pamiątkowe zdjęcia z Sarbinowa AD 2014: zdjęcie 1, zdjęcie 2

 

Dziękując wszystkim Uczestnikom za udział, już dziś zapraszamy na kolejną jubileuszową (dziesiątą) edycję naszej konferencji, zaplanowaną na wrzesień 2017 r.

 

 

 

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, nauka.