Pożegnanie Prof. Czesława Strumiłły

Z głębokim żalem informujemy, że 30 września, w wieku 88 lat, zmarł Profesor Czesław Strumiłło, były rektor Politechniki Łódzkiej oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, członek rzeczywisty PAN, twórca Polskiej Szkoły Naukowej Suszarnictwa, wybitny naukowiec w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, wychowawca wielu pokoleń naukowców i studentów.

Całej społeczności Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, współpracownikom i wychowankom Pana Profesora, składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Prof. Eugeniusz Molga, Dziekan

Szczegóły na stronie Politechniki Łódzkiej.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, absolwenci, nauka.