Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę

Podczas spotkania wigilijnego, 19 grudnia, pożegnaliśmy pracowników odchodzących na emeryturę, panie Hannę Kwaśną i Krystynę Janus z Biblioteki Wydziałowej, panów Andrzeja Dąbrowę, Krzysztofa Góreckiego i Edmunda Krzesiewicza z Warsztatu Mechanicznego oraz pana Wojciecha Wąszewskiego z Działu Zaopatrzenia. Dziekan przekazał Im listy z podziękowaniami za długoletnią i owocną pracę na rzecz Wydziału.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania wigilijnego.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, absolwenci.