Osiągnięcia zespołu kierowanego przez prof. Leona Gradonia w zakresie filtracji cieczy doprowadziły do podpisania przez Politechnikę Warszawską strategicznej umowy w zakresie badań i rozwoju technologii z chińską firmą WAL Fuel Systems Ltd. (Hefei) - jednym z największych światowych producentów filtrów do silników Diesla. Otwiera to po raz pierwszy możliwość komercyjnej współpracy naszej uczelni z gospodarką chińską.

Gratulujemy naukowcom z naszego Wydziału. Więcej informacji na głównej stronie PW