Plan zajęć semestr 2021L

W zakładce STUDIA pojawił się plan zajęć dla semestru 2021L.

Wszystkie zajęcia w semestrze 2021L będą realizowane w sposób zdalny.

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci, pracownicy.