Piknik Wydziałowy 2012

W dniu 26 maja 2012 roku na terenie Wydziału odbył się już ósmy Piknik Wydziałowy. Piknik został zorganizowany przez  Dziekana, Studentów oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Była to kolejna okazja do spotkań w gronie absolwentów, przyjaciół i studentów naszego Wydziału.

 

Dziękujęmy serdecznie za udział w Pikniku i zapraszamy na kolejny, prawdopodobnie za 2 lata.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, absolwenci, Stowarzyszenie Absolwentów i Pracowników WIChiP.