Parktyki w Zakładach Azotowych w Puławach

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszeni są o osobisty kontakt z Panem dr inż. Pawłem Sobieszukiem. Ostateczny termin zgłaszania chęci uczestnictwa w praktykach upływa 31 marca 2013 roku. Wydział ma zagwarantowane minimum 12 miejsc.

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.