"Oni nie muszą obawiać się o pracę. Pięć zawodów odpornych na kryzysy"

Business Insider opublikował artykuł "Oni nie muszą obawiać się o pracę. Pięć zawodów odpornych na kryzysy":

 

Profil absolwentów których kształcimy na WIChiP mieści się w wymienionych w artykule na pierwszym miejscu "inżynierach produkcji i procesu", których absolwent jest opisany jak poniżej:

"Inżynier produkcji/procesu to zazwyczaj osoba zatrudniana w działach technologii przemysłowej, ostatnio szczególnie w takich sektorach, jak FMCG i farmacja."

 

Zachęcamy do dzielenia się tą informacją!

 

Kategoria: 
informacja ogólna, studenci.