Oferta dla szkół

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej organizuje lekcje i pokazy dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem tych zajęć jest zapoznanie uczniów z inżynierią chemiczną, kluczową dziedziną nauk technicznych dotyczącą procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego i biomedycznego. Zgłoszenia szkół należy kierować na adres mailowy: dziekanat@ichip.pw.edu.pl. Zakres prezentacji będzie ustalany stosowanie do wieku uczniów.

 

Wydział uczestniczy również w programie PW Junior. Więcej na ten temat, w tym do kogo jest skierowany, jakie są jego podstawowe założenia oraz jak wziąć w nim udział, można dowiedzieć się z programu emitowanego w Telewizji Polskiej z udziałem Prorektora ds. studenckich Pana Prof. dr hab. Władysława Wieczorka oraz koordynatora programu Pana Pawła Leszka.

 

Serdecznie zapraszamy Szkoły do współpracy z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW.