Odszedł Profesor Stanisław Wroński

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 19 października  2018 r. zmarł

Śp.
prof. dr hab. inż. Stanisław Wroński

24.10.1929 - 19.10.2018


Wybitny uczony i specjalista w dyscyplinie inżynieria chemiczna.
Pedagog i wychowawca wielu pokoleń inżynierów chemików.
Współtwórca Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.
W latach 1988-1993 Dyrektor Instytutu, a następnie Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW.
Wieloletni członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Grupy Roboczej Filtration przy Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej.

 

Rodzinie i bliskim Profesora składamy wyrazy serdecznego współczucia.

 

Pogrążeni w smutku uczniowie, wychowankowie i współpracownicy Profesora

oraz pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

 

 

 

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studenci, pracownicy, absolwenci.