Odeszła Profesor Wioletta Podgórska

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że
14 listopada 2019 r., w wieku 56 lat zmarła

 

Śp.
dr hab. inż. Wioletta Podgórska
Profesor uczelni

1963-2019

 

Opuściła nas koleżanka i przyjaciółka, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny naszego Wydziału, wybitna i uznana w kraju i za granicą specjalistka w dyscyplinie inżynieria chemiczna, inicjatorka nowatorskich badań naukowych. Pani Profesor wychowała wiele pokoleń inżynierów chemików, była cenionym przez studentów nauczycielem akademickim, wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Kierowała Zakładem Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych w latach 2005-2012, do ostatnich dni pełniła funkcję kierownika Studium Doktoranckiego. Była laureatką nagrody naukowej Wydziału IV PAN i wielokrotną laureatką nagród JM Rektora Politechniki Warszawskiej.

 

Ponieśliśmy ogromną stratę.

 

Rodzinie i Najbliższym Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Pogrążeni w smutku dziekan, pracownicy i studenci, koledzy i przyjaciele z Wydziału.

 

W dniu 23 listopada 2019 r. Profesor Wioletta Podgórska została pochowana na Cmentarzu Komunalnym
w Radoniuprzy ul. Ofiar Firleja 45, w kwaterze J-20 X 24.

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, absolwenci, nauka.