Odbiór decyzji stypendialnych w semestrze 2021Z

Drodzy Studenci,

Decyzje stypendialne są już gotowe do odbioru.

  • Decyzje o przyznaniu (lub nieprzyznaniu) stypendium socjalnego oraz stypendium rektora można odbierać osobiście (lub przez uprawnionego pełnomocnika) w Dziekanacie studiów II stopnia (pok. 179)  od 16 listopada br. w godzinach 8:00-14:00 (czyli w godzinach pracy Dziekantu). 
  • Decyzje o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie USOS i zainteresowaniu Studenci po zalogowaniu odbierają je samodzielnie, zgodnie z poniższą instrukcją:
    "Dla wszystkich" -> "Wnioski" -> "Lista pism administracyjnych" -> "Odbierz decyzje" (należy wpisać kod PIN przesyłany na adres poczty elektronicznej w domenie ...(at)pw.edu.pl) -> kliknij "Zatwierdź" -> kliknij "Pobierz UPO" (UPO = urzędowe potwierdzenie odbioru) oraz kliknąć "Pobierz podpisany PDF".
Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci.