Termin wydarzenia: 
23 marca 2013r.

Podczas imprezy uczestnicy zabawy będą mogli wziąć udział w grach i konkursach oraz zapoznać się z Programem Edukacji Ekologicznej. Organizatorzy - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - zaplanowali ponadto interesujący program artystyczny z udziałem gwiazd.

 

Jedną z głównych atrakcji będzie również możliwość zwiedzenia najnowocześniejszej w Polsce  oczyszczalni ścieków "Czajka".

Kategoria: 
informacja ogólna, studenci, pracownicy, absolwenci.