NUPACE

 

Oferta skierowana do: studentów Politechniki Warszawskiej (“undergraduate, graduate and research students”).

Wielkość wymiany: nie większa niż 5 studentów rocznie.

Długość pobytu: 1 semestr lub 1 rok akademicki.

Czesne: studenci biorący udział w wymianie w ramach umowy będą zwolnieni z opłat za naukę w instytucji przyjmującej.

Koszty ponoszone przez studentów uczestniczących w wymianie: koszty podróży, wiz, zakwaterowania, wyżywienia, utrzymania oraz koszty opieki medycznej i ubezpieczenia.

 

Więcej informacji na stronie http://nupace.ecis.nagoya-u.ac.jp/en/index.shtml

lub w folderze informacyjnym.