Gratulujemy pani dr inż Katarzynie Dąbkowskiej z zespołem uzyskania finansowania projektu badawczego pt. "Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna" (projekt realizowany w konsorcjum pod kierownictwem SGGW) przyznanego w ramach programu NCBiR "Biostrateg II -  ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO".