Informujemy, że pan prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych, uzyskał finansowanie na realizację projektu badawczego pt. "Procesy atomizacji cieczy dla celowanego wprowadzania leków do układu oddechowego - mechanizmy powstawania, transportu i depozycji kropel" (konkurs OPUS 15 - Narodowe Centrum Nauki).