Z radością i satysfakcją informujemy, że pan dr hab. inż. Paweł Sobieszuk z Zakładu  Biotechnologii Inżynierii Bioprocesowej uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 15) na realizację projektu badawczego pt. "Otrzymywanie i badanie właściwości nanopęcherzyków gazów w cieczach"