Z przyjemnością informujemy, że 24 września 2013 roku Rada Naukowa naszego wydziału nadała panu Łukaszowi Makowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie inżynieria chemiczna.

Serdecznie gratulujemy panu dr hab. inż. Łukaszowi Makowskiemu. Warto podkreślić, że decyzja Rady była jednomyślna, poprzedzona bardzo wysoką oceną dorobku naukowego habilitanta wyrażoną przez recenzentów i komisję habilitacyjną.

Kategoria: 
informacja ogólna, pracownicy, nauka.