Nowy bufet

We wrześniu rozpoczął działalność na naszym wydziale nowy bufet. W tym miejscu, co zwykle, ale w zupełnie odmienionej formie. Zapraszamy, sprawdźcie sami!

Bufet nosi nazwę "1 bar". Nazwa została wybrana w konkursie.

Kategoria: 
wydział, studia, pracownicy, absolwenci.