Nowe programy stypendialne dla doktorantów PW

Nowe programy stypendialne, mające na celu wsparcie rozwoju naukowo-badawczego doktorantów, m.in. poprzez wsparcie ich czynnego udziału w wydarzeniach naukowych oraz  docenienie ich wkładu w publikacje naukowe zostały ogłoszone na PW. Program stypendiów jest finansowany ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej. Następujące rodzaje stypendiów są dostępne dla doktorantów:

- Start PW - ułatwienie rozpoczęcia nauki w szkole doktorskiej;

- Stypendium Plus - zwiększenie kwoty stypendium podstawowego;

- Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich oraz Mobilności Doktorantów Studiów Doktoranckich - zapewnienie środków na krótkie wyjazdy naukowe.

Szczegóły dotyczące wszystko programów można znaleźć na stronie poświęconej "Inicjatywie doskonałości - Uczelnia Badawcza" pod linkiem.

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.