Nowe programy studiów inżynierskich i magisterskich

Zgodnie z uchwałami Rady Wydziału IChiP PW wprowadzone zostają nowe programy studiów I i II stopnia. Zmiany te pozwolą na znaczne unowocześnienie oferty dydaktycznej wydziału i dostosowanie wiedzy naszych absolwentów do obecnych wymagań pracodawców.

 

Nowe programy studiów będą obowiązywały studentów, którzy rozpoczną studia:

 

Wprowadzone zmiany przyczynią się do znaczącej poprawy warunków studiowania na WIChiP. Zwiększony zostanie udział praktycznych przedmiotów projektowych w planach poszczególnych semestrów, a także wprowadzone zostaną nowe przedmioty kierunkowe należące współcześnie do podstawowego kanonu nauczania na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa na świecie. Wprowadzone zmiany pozwolą na unowocześnienie zajęć naszych obecnych studentów, którzy będą nadal studiowali zgodnie z dotychczasowym programem studiów.

Kategoria: 
informacja ogólna, kandydaci, studia.