Z przyjemnością informujemy, że pani dr hab. inż. Magdalena Jasińska i pan prof. nzw. dr hab. inż. Łukasz Makowski (oboje z Zakładu Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych) uzyskali finansowanie projektów badawczych w konkursie OPUS 14 Narodowego Centrum Nauki. Pani dr hab. Magda Jasińska będzie realizowała projekt pt. "Modulacja burzliwości w układach emulsji ciecz-ciecz z uwzględnieniem wpływu mieszania i transportu masy na przebieg złożonych reakcji chemicznych", zaś p. prof. Łukasz Makowski - projekt pt. "Badanie kinetyki powstawania kryształów disiarczku molibdenu w celu uzyskania produktu o pożądanych właściwościach w reaktorach zderzeniowych".

Gratulujemy i życzymy sukcesów badawczych !