Nowa szatnia na nowy rok akademicki

Dziś, po trzymiesięcznej gruntownej modernizacji, oddano do użytku szatnię w budynku naszego Wydziału. W szatni wydzielono i zabezpieczono pomieszczenie z wieszakami. Powstało nowe, wygodne stanowisko przyjmowania/wydawania ubrań. Pracownicy otrzymali nowy pokój socjalny. W ramach nowej aranżacji pomieszczenia pojawiło się m.in. wielkie lustro i galeria zdjęć z budowy i funkcjonowania naszego gmachu na przestrzeni lat. Mamy nadzieję, że z odnowionej szatni z przyjemnością będą korzystali studenci i goście naszego Wydziału.

 

Modernizacja została wykonana głównie siłami pracowników naszego Wydziału. Podczas skromnej uroczystości otwarcia wyremontowanej szatni, prof. Eugeniusz Molga, Dziekan Wydziału, podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, w szczególności Administratorowi Wydziału, panu Maciejowi Różyckiemu.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studenci, pracownicy, absolwenci.