Miło nam poinformować, że według Sprawozdania z działalności Biura ds. Promocji i Informacji PW za rok 2019, wywiad z dr hab. inż. Maciejem Szwastem, profesorem uczelni z Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych, dotyczący kierowanego przez niego projektu REWARD był drugim najchętniej czytanym artykułem na anglojęzycznej stronie uczelni. Ponadto informacje prasowe dotyczące tego projektu wygenerowały 5-ty w kolejności na naszej Uczelni ekwiwalent reklamowy.
 
Projekt „Development of a sustainable recycling process for water and detergent ingredients for industrial laundries (REWARD)” był realizowany przez nasz Wydział w polsko-niemieckim konsorcjum naukowo-przemysłowym.