Dwie spółki NanoThea oraz NanoSanguis dostały się do finału konkursu The Great Pitch, spośród 276 firm do finału wytypowano tylko dziewięć spółek w tym dwie znajdujące się na naszym wydziale, co jest dużym sukcesem. Więcej informacji w sekcji "Media o nas"

 

Serdecznie gratulujemy.

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studia, studenci, pracownicy, absolwenci, Stowarzyszenie Absolwentów i Pracowników WIChiP, nauka.