Informujemy o nowym przedsięwzięciu z udziałem pracowników i doktorantów naszego wydziału, firmie start-up NANOVELOS utworzonej z udziałem funduszu venture capital Giza Polish Ventures. Celem jej powołania jest komercjalizacja rozwiązań z zakresu nanotechnologii biomedycznej, które są opracowywane i rozwijane w ramach badań prowadzonych na WIChiP PW. Więcej danych na stronie www.nanovelos.com

Kategoria: 
informacja ogólna, nauka.