Naliczenia płatności za zajęcia powtarzane w sem. 2021Z dostępne w USOSweb

Na kontach Studentów w USOSweb (zakładka: "Naliczenia oczekujące") zostały zaktualizowane dane o naliczeniach płatności za powtarzane w sem. 2021Z zajęcia dydaktyczne z semestru 2020Z. 

W tym roku akademickim obowiązują bardzo krótkie terminy!!! 

Do 25.10.2021:

  • korekta naliczeń płatności, 
  • składanie podań o umorzenia. 

Do 29.10.2021: 

  • uiszczenie opłaty za powtarzane zajęcia dydaktyczne. 

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce "Studia" -> "Płatności

Kategoria: 
informacja ogólna, studia.