Naliczenia płatności za powtarzane zajęcia z semestru 2020L

W usosweb pojawiły się naliczenia za powtarzanie zajęć z semestru 2020L.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi terminami.

 

Do 25.03.2021r.:

- można przesłać podanie o zmniejszenie lub anulowanie płatności do Przewodniczącego WRS WICHiP Jarosława Wilkowieckiego (Jarosław.Wilkowiecki.stud@pw.edu.pl) adresowane do Prodziekana ds. Studenckich;

- należy zgłaszać błędy w naliczeniach telefonicznie lub mailowo do dziekanatu I stopnia (Anna.Lewczuk@pw.edu.pl, 22 234 64 53).

Ważne, abyście to tego czasu wszyscy Państwo dokładnie sprawdzili naliczenia i zgłaszali poprawki. Po tym terminie kwoty zostaną zaksięgowane do systemu SAP i ich usunięcie/poprawienie będzie bardzo utrudnione!

 

Do 28.05.2021r.:

- należy uiścić opłaty - jest to ostateczny termin płatności za powtarzane zajęcia.

 

Naliczenia są widoczne w usosweb w zakładce naliczenia oczekujące.

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.