Składamy gratulacje laureatkom nagród za najlepsze prezentacje posterowe na konferencjach zagranicznych:

1. pani dr inż. Annie Jackiewicz - za zdobycie pierwszego miejsca w trakcie European Conference on Fluid-Particle Separation (15-17.X.2014 - Lyon, Francja)

2. pani mgr inż Ewie Sztuk - za zdobycie drugiego miejsca na jesiennej konferencji Next Generation Filter Media Conference - Embracing Future Challenges, organizowanej przez American Filtration and Separations Society (14-15.X.2014 - Chicago, USA: http://www.afssociety.org/; )