Z dumą informujemy, że pracownikom Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej zostały przyznane nagrody JM Rektora PW za osiągnięcia w roku akademickim 2020/2021. Nagrody wręczone zostały przez prof. dr hab. inż. Marka Henczkę, Dziekana Wydziału.

Nagrody za osiągnięcia naukowe:

 • Nagroda indywidualna I stopnia dla prof. dr hab. inż. Tomasza Ciacha
 • Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu w składzie:
  • dr hab. inż. Łukasz Henryk Makowski, profesor uczelni
  • dr inż. Wojciech Orciuch
  • dr inż. Krzysztof Wojtas
  • mgr inż. Michał Wojtalik
  • mgr inż. Zuzanna Bojarska

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne:

 • Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu w składzie:
  • dr inż. Leszek Rudniak
  • mgr inż. Tomasz Kotkowski
 • Nagrody z kategorii Złota Kreda za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych:

  • prof. dr hab. inż. Marek Henczka

  • dr hab. inż. Antoni Rożeń

  • dr inż. Krzysztof Wojtas

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne:

 • Nagroda indywidualna II stopnia dla dr hab. inż. Andrzeja Krasińskiego, profesora uczelni
 • Nagroda indywidualna II stopnia dla dr hab. inż. Pawła Sobieszuka, profesora uczelni

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, pracownicy.