Z dumą informujemy, że pracownikom Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej zostały przyznane nagrody JM Rektora PW za osiągnięcia w roku akademickim 2019/2020!

 

Nagrody JM Rektora PW dla pracowników Wydziału:

  • za osiągnięcia naukowe

Dr hab. inż. Robert Cherbański, prof. uczelni - nagroda indywidualna II stopnia

Prof. dr hab. inż. Marek Henczka – nagroda indywidualna II stopnia

Dr inż. Michał Wojasiński - nagroda indywidualna III stopnia

 

  • za osiągnięcia dydaktyczne

Dr inż. Michał Lewak – nagroda indywidualna za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dr hab. inż. Jakub Gac, prof. uczelni - nagroda zespołowa II stopnia

Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń – nagroda zespołowa II stopnia

 

  • za osiągnięcia organizacyjne

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga – nagroda indywidualna

Dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni - nagroda zespołowa III stopnia

Dr inż. Mariusz Zalewski - nagroda zespołowa III stopnia

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Kategoria: 
wydział, pracownicy, nauka.