Miło nam poinformować, że w bieżącym roku nagrody Jego Magnificencji Rektora PW otrzymali następujący pracownicy naszego Wydziału:

 

Nagrody pierwszego stopnia:
•    Dr hab. inż. Antoni Rożeń – nagroda I stopnia za działalność dydaktyczną
•    Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski - nagroda indywidualna I stopnia za działalność naukową
•    Zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga,  prof. uczelni dr hab. inż. Łukasz Makowski i dr inż. Wojciech Orciuch  – nagroda zespołowa I stopnia za działalność naukową

 

Nagrody drugiego stopnia:
•    Dr hab. inż. Andrzej Krasiński – nagroda indywidualna II stopnia za działalność naukową
•    Dr hab. inż. Rafał Przekop – nagroda indywidualna II stopnia za działalność naukową
•    Dr hab. inż. Maciej Szwast  – nagroda indywidualna II stopnia za działalność naukową

 

Nagrody trzeciego stopnia:
•    Zespół w składzie: dr inż. Janusz Oleniak i dr inż. Eugeniusz Paszek - nagroda III stopnia za działalność dydaktyczną

 

Nagrody „Złota Kreda” za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych:
•    Prof. dr hab. inż. Marek Henczka – nagroda  indywidualna „Złota Kreda” w kategorii: wykłady
•    Dr inż. Tomasz Wąsowski  – nagroda indywidualna „Złota Kreda” w kategorii: ćwiczenia, projekty, laboratoria

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, pracownicy, nauka.