Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW wręczone zostały nagrody pracownikom Wydziału za osiągnięcia w ubiegłym roku akademickim. Nagrody wręczył prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich.

Nagrodzeni zostali:

  1. Prof. Leon Gradoń – nagroda Rektora PW za całokształt dorobku naukowego
  2. Dr hab. inż. Maciej Pilarek - nagroda indywidualna Rektora PW II stopnia za osiągnięcia naukowe
  3. Dr hab. inż. Paweł Sobieszuk - nagroda indywidualna Rektora PW II stopnia za osiągnięcia naukowe
  4. Dr inż. Marcin Odziomek - nagroda indywidualna Rektora PW III stopnia za osiągnięcia naukowe
  5. Prof. Paweł Gierycz i dr Michał Huettner - nagroda zespołowa Rektora PW II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne
  6. Prof. Marek Henczka – nagroda indywidualna Rektora PW za wyróżniające prowadzenia zajęć dydaktyczne „Złota kreda” w kategorii najlepszy wykładowca
  7. Dr inż. Piotr Machniewski – nagroda indywidualna Rektora PW za wyróżniające prowadzenia zajęć dydaktyczne „Złota kreda” w kategorii najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria i projekty
  8. Prof. Leon Gradoń – nagroda indywidualna Rektora PW III stopnia za osiągnięcia organizacyjne
  9. Dr hab. inż. Ewa Dłuska - nagroda zespołowa Rektora PW I stopnia za osiągnięcia organizacyjne

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 

Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości.

Kategoria: 
wydział, pracownicy, nauka.