Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej decyzją 5/2021 przyznał nagrody i wyróżnienia dla studentów i doktorantów Wydziału za szczególne osiągnięcia naukowe oraz aktywność społeczną. Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom Politechniki Warszawskiej na podstawie Zarządzenia nr 91/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej. Listę wyróżnionych i nagrodzonych osób można znaleźć pod tutaj. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym i zachęcamy wszystkich do dalszych działań naukowych i społecznych!

Kategoria: 
informacja ogólna, studenci.