Nasz wydział został po raz drugi z rzędu laureatem konkursu MNiSW na najlepszy program studiów i system zapewnienia jakości kształcenia - szczegóły w komunikacie MNiSW.

Do konkursu zgłoszono 261 wniosków, w tym 185 wniosków dla profilu ogólnoakademickiego oraz 76 wniosków dla profilu praktycznego. Komisja najwyżej oceniła 13 programów kształcenia o profilu praktycznym oraz 13 programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim. Nagroda w wysokości 1 mln zł zostanie przeznaczona na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej wydziału na studiach I i II stopnia, poprawę warunków studiowania oraz modernizację wyposażenia sal wykładowych i laboratoryjnych.