Pragniemy pogratulować doktorantowi mgr inż. Karolowi Ulatowskiemu (promotor: dr hab. inż. Paweł Sobieszuk)  zdobycia nagrody za najlepszą prezentację w konkursie dla doktorantów podczas XIII Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej”  (Rzgów, 19-22.09.2018). Nagrodzona prezentacja nosi tytuł:” Badanie cytotoksyczności dyspersji nanopęcherzyków tlenu w wodzie” (autorzy: Karol Ulatowski, Paweł Sobieszuk, Aleksandra Kuźmińska, Tomasz Ciach).

Dyplom