Z radością informujemy, że dr inż. Iga Wasiak uzyskała I nagrodę w konkursie Innowator Mazowsza (kategoria "Innowacyjny Młody Naukowiec") za wykonaną na naszym Wydziale i obronioną w lutym br. pracę doktorską pt. Nanocząstki polisacharydowe jako nośniki leków: otrzymywanie, separacja, właściwości fizykochemiczne i biologiczne (promotor prof. Tomasz Ciach). Gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia ! DyplomInformacja