Projekt pt. "Opracowanie technologii oczyszczania i zamykania obiegu wody stosowanej w procesie szczelinowania z wykorzystaniem technologii membranowych" kierowany przez dr inż. Macieja Szwasta z Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych, został nagrodzony przez magazyn biznesowy Brief, jako jeden z 15 najbardziej kreatywnych projektów łączących naukę z biznesem. Projekt jest realizowany przez nasz Wydział w konsorcjum z firmą PolymemTech w ramach Programu Blue-Gas finansowanego przez NCBiR. Gratulujemy wyróżnienia.