Doktorantka naszego wydziału, pani mgr inż. Marta Bojarska zdobyła nagrodę Europejskiego Towarzystwa Membranowego (EMS) za referat pt. "Photocatalytic properties of membranes modified with zinc oxide nanowires" wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji PERMEA 2013. Serdecznie gratulujemy.

Kategoria: 
wydział, studenci, pracownicy, nauka.