Możliwości uzyskania finansowania programów badawczych i projektów dla studentów

Konkurs "Diamentowy grant"

Jest to konkurs skierowane do studentów mających na celu finansowe wsparcie wybitnych projektów badawczych lub badawczo-naukowych.

 

Informacje dotyczące edycja konkursu na rok 2015 na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-iv-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant-2015.html.

 

 

============================================================================================================

 

Program "Generacja przyszłości"

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Wsparcie, którym zostaną objęci wybitnie uzdolnieni studenci, może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie ich uczestnictwa w międzynarodowych zawodach lub konkursach, a także na zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku o finansowanie w ramach programu.

 

Więcej informacji na stronie http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/generacja-przyszlosci/.

 

 

============================================================================================================

 

 

Program "StRuNa"

Celem projektu StRuNa jest promocja ruchu naukowego studentów i doktorantów.

Jest realizowany pod patronatem profesor Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Programem administruje Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”. Partnerami Programu są Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.
 

Akronim projektu pochodzi od słów: Studencki Ruch Naukowy

W Konkursie StRuNa są nagradzane koła naukowe i inne organizacje studenckie, które zrealizowały swoje projekty
w poprzednim roku akademickim.

Konkurs StRuNa posiada 7 kategorii, w których przyznawane są nagrody:
   „Projekt Roku”,
   „Koło Naukowe Roku”,
   „Opiekun Roku”,
   „Publikacja Roku”,
   „Konferencja Roku”,
   „Wyprawa Roku”,
   „Sponsor Roku”.

 

Regulamin konkursu StRuNa.

 

Więcej informacji, w tym aktualności, ważne daty i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie http://www.struna.edu.pl/o-strunie.html.