W tegorocznej edycji programu stypendialnego, decyzją Kapituły Stypendium im. inż. Mieczysława Króla, laureatem został pan inż. Rafał Pakuła, któremu na rok akademicki 2020/2021 zostało przyznane stypendium im. inż. Mieczysława Króla. Kapitule przewodniczył Prorektor ds. Studenckich, pan dr hab. inż. Robert Zalewski, profesor uczelni. 

Serdecznie gratulujemy sukcesu panie Rafale!

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci.