Konkurs UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

W wyniku współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z Europejską Radą ds. Badań Naukowych zaproponowano konkurs UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Nowy konkurs dedykowany będzie osobom mającym co najmniej stopień doktora, które planują wystąpienie z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC. Celem konkursu będzie wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym ubieganiu się o środki europejskie na realizację badań naukowych, a także zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. W ramach konkursu UWERTURA 1, NCN sfinansuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, pod warunkiem, że osoba realizująca staż  wystąpi z wnioskiem o grant ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia jego zakończenia. Projekt badawczy powinien zostać zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej.

Pierwsza edycja konkursu UWERTURA 1 zostanie ogłoszona już 15 grudnia, a wnioski będzie można składać do 15 marca 2017 r.

Oprócz NCN, do programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees dołączyły inne agencje finansujące badania naukowe z Belgii, Czech, Estonii, Węgier i Słowenii.