Konkurs na stanowisko asystenta

Informujemy o otwarciu konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Dokumenty należy składać w terminie od dziś do dnia 02.01.2022 w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Bliższych informacji udziela: Emilia Matuszewska.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.01.2022.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-...

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studenci, pracownicy.