Termin wydarzenia: 
15-19.09.2013

Tematyka konferencji, której współorganizatorem jest nasz Wydział, obejmuje wszystkie aspekty badań i technologii wykorzystującymi membrany (m.in. preparatyka membran, modelowanie tranportu masy w procesach membranowych, zastosowania technologiczne -  w tym procesy separacyjne, procesy zintegrowane i hybrydowe, membrany w ochronie środowiska).

Termin zgłaszania wstępnych abstraktów: 15 lutego 2013. Więcej informacji na stronie konferencji.

Kategoria: 
nauka.