Konferencja Młodych Inżynierów

W dniach 19 i 20 kwietnia 2013 roku na terenie WIChiP odbędzie się II-ga Europejska Konferencja Młodych Inżynierów (EYEC - European Young Engineers Conference).

EYEC jest międzynarodową konferencją naukową skierowaną zarówno do studentów I i II stopnia, jak i doktorantów, dotyczącą badań prowadzonych w następujących obszarach:

- inżynieria chemiczna
- inżynieria i aparatura procesowa
- inżynieria biomedyczna
- nanotechnologie i nanomateriały
- inżynieria bioprocesowa
- ochrona środowiska
- inżynieria materiałowa
 

Wszystkie wykłady będą miały miejsce w gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP) Politechniki Warszawskiej, ul. Waryńskiego 1.

Program konferencji obejmuje zarówno wystąpienia referatowe, jak i sesję plakatową. Uczestnicy konferencji będą mieli również możliwość wysłuchania prelekcji na temat możliwości finansowania badań i wyjazdów oraz strategii publikowania.

 

Udział można zgłaszać do dnia 15 lutego 2013.

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej {urlmobilizer="http://www.knichip.pw.edu.pl/eyec/">http://www.knichip.pw.edu.pl/eyec/ oraz w załącznikach: http://www.knichip.pw.edu.pl/eyec/ oraz w załącznikach: Informacja oraz Plakat.