Gratulujemy panu prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Ciachowi oraz pani dr Iwonie Cichej z University Hospital Erlangen w Niemczech uzyskania finansowania projektu naukowego z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 20 + LAP. Konkurs LAP przewidywał finansowanie projektów realizowanych we współpracy dwu- lub trójstronnej z udziałem partnerów zagranicznych. Tematyka projektu:

  • „Materiały rusztowań dla komórek śródbłonka naczyniowego: badania wpływu struktury i właściwości fizykochemicznych powierzchni”

Ze streszczeniem projektu można zapoznać się na stronach NCN

 

Kategoria: 
informacja ogólna, pracownicy, nauka.