Gratulujemy p. dr inż. Katarzynie Dąbkowskiej oraz p. dr inż. Krzysztofowi Wojtasowi uzyskania  finansowania projektów naukowych z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 3.

Tematyka projektów:

  • "Wpływ rodzaju enzymów i czasu ich działania na degradację celulozy ze słomy kukurydzianej jako etapu otrzymywania nanofibryny celulozowej" (dr K. Dąbkowska)
  • "Opracowanie modelu teoretycznego rozpadu cząstek zawiesiny w homogenizatorze zbiornikowym z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów" (dr K. Wojtas)