Katalog przedmiotów obieralnych - studia II stopnia

Lista przedmiotów obieralnych - studia II stopnia
Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.
Lp. Nazwa przedmiotu Prowadzący Kod           Semestr Liczba godzin Język ECTS
zimowy letni
1 Systemy podawania i formulacji leków prof. Tomasz Ciach IC.MOB3 x   30 polski 2
2 Metody hodowli in vitro komórek roslinnych i zwierzęcych dr inż. Maciej Pilarek IC.MOB6   x 30 polski 2
3 Techniczne aspekty biotechnologii prof. Andrzej Kołtuniewicz IC.MOB11   x 30 polski 2
4 Reactive adsorption processes prof. Eugeniusz Molga IC.OB1   x 30 ang. 2
5 Termodynamika procesów nieodwracalnych prof. Stanisław Sieniutycz IC.OB5   x 30 polski 2
6 Safety of batch and semibatch chemical reactors prof. Eugeniusz Molga IC.OB7   x 30 ang. 2
7 Sieci neuronowe prof. Eugeniusz Molga IC.OB13     30 polski 2
8 Prawne i etyczne aspekty w inżynierii biomedycznej prof. Michał Pirożyński IC.OB16 x   30 polski 2
9 Nowoczesne metody separacji w czystych technologiach prof. Andrzej Kołtuniewicz IC.OBMB3 x   30 polski 2
10 Problemy bezpieczeństwa procesowego w reaktorach chemicznych dr inż. Michał Lewak IC.OB23   x 30 polski 2
11 Wykorzystanie programu Matlab do modelowania matematycznego transportu masy i energii dr inż. Michał Lewak IC.OBMA4 x   30 polski 2
12 Simple and multiple emulsions for new technologies dr hab. inż. Ewa Dłuska IC.OB26 x   30 polski 2
13 Environmental thermodynamics prof. Paweł Gierycz IC.OB28   x 30 ang. 2
14 Symulacja komputerowa procesów przemysłu chemicznego dr inż. Roman Krzywda IC.MOB9   x 60 polski 4