Katalog przedmiotów obieralnych

Przedmioty obieralne na studiach I stopnia

PRZEDMIOTY OBIERALNE MODUŁOWE

Moduł A - Informatyka w inżynierii chemicznej

 

Przedmiot

Kod

Wykład

Projekt

ECTS

Sem. zimowy

1. Wstęp do obliczeniowej mechaniki płynów (dr hab. inż. Ł. Makowski)

IC.OBMA1

30

0

2

2. Komputerowe projektowanie schematów technologicznych i tworzenie dokumentacji instalacji procesowych (dr hab. inż. J. Gac)

IC.OBMA2

15

15

2

3. Modelowanie układów rozproszonych (dr inż. W. Orciuch)

IC.OBMA3

15

30

3

Sem.

letni

4. Wykorzystanie programu Matlab do modelowania procesów transportowych (dr inż. M. Lewak)

IC.OBMA4

15

15

2

5. Komputerowy rysunek techniczny (dr hab. inż. A. Rożeń)

IC.OBMA5

15

15

2

   

Suma

90

75

11

 

Razem godzin

165

 

Moduł B - Inżynieria chemiczna w zaawansowanych technologiach

 

Przedmiot

Nowy kod

Wykład

Projekt

ECTS

Sem. zimowy

1. Inżynieria produktu chemicznego (Prof. J. Bałdyga/dr hab. inż. M. Jasińska)

IC.OBMB1

15

15

2

2. Mikroreaktory (dr hab. inż. P. Sobieszuk)

IC.OBMB2

15

15

2

3. Nowoczesne metody separacji w czystych technologiach (prof. A. Kołtuniewicz)

IC.OBMB3

30

15

3

Sem.

letni

4. Odnawialne i alternatywne źródła energii (dr inż. A. Krasiński)

IC.OBMB4

15

15

2

5. Procesy zintegrowane (prof. E. Molga)

IC.OBMB5

15

15

2

   

Suma

90

75

11

 

Razem godzin

165

 

PRZEDMIOTY OBIERALNE OTWARTE

 

Przedmiot

Kod

Wykład

Proj/Lab

ECTS

Sem. zimowy

Application of chemical engineering in space technology (dr inż. Robert Hubacz)

IC.OB9

15

0

1

Biomechanika przepływów (prof. Arkadiusz Moskal)

IC.OB18

15

0

1

Technologies of pollutants decontamination in the natural environment (dr inż. Anna Adach)

IC.OB20

30

0

2

Polimery naturalne (dr inż. Ewa Zygadło-Monikowska)

IC.OB22

15

0

1

Simple and multiple emulsions for new technologies (prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Dłuska)

IC.OB26

30

0

2

Problemy bezpieczeństwa procesowego w reaktorach chemicznych (dr inż. Michał Lewak) IC.OB23 30 0 2

Programowanie obiektowe (dr inż. Michał Huettner)

IC.OB27

0

30

2

Informacja naukowa i patentowa (dr inż. Piotr Machniewski)

IC.OB34

0

30

2

Sem.

letni

Reactive adsorption processes (prof. Eugeniusz Molga)

IC.OB1

30

0

2

Kinetyka chemiczna i kataliza (prof. Eugeniusz Molga)

IC.OB3

30

0

2

Termodynamika procesów nieodwracalnych (prof. Stanisław Sieniutycz)

IC.OB5

30

0

2

Safety of batch and semibatch chemical (prof. Eugeniusz Molga)

IC.OB7

30

0

2

Application of chemical and process engineering in nuclear energetics reactors (prof. Andrzej Chmielewski)

IC.OB8

30

0

2

Sieci neuronowe (prof. Eugeniusz Molga)

IC.OB13

30

0

2

Environmental thermodynamics (prof. Paweł Gierycz)

IC.OB28

30

0

2

Wstęp do enzymologii (prof. nzw. dr hab. Małgorzata Jaworska)

IC.OB29

30

0

2

Mechanika biomateriałów (WIM) (dr hab. inż. Wojciech Święszkowski)

IC.OB30

15

0

1

Media specjalne w inżynierii chemicznej (dr inż. Anna Adach)

IC.OB33

30

0

2

Inżynieria sztucznych narządów wewnętrznych (dr inż. Maciej Szwast) IC.OB35 30 0 2
Laboratorium enzymologii (prof. nzw. dr hab. inż. Małgorzata Jaworska) - NOWY! IC.OB36 0 15 1