Karty przedmiotów

Karty przedmiotów na studiach II stopnia

Semestr 1 Semestr 2
Przedmioty wspólne
Dynamika procesowa (IC.MK111) Optymalizacja procesowa (IC.MK211)
Mechanika płynów (IC.MK112) Obliczeniowa mechanika płynów (IC.MK212)
Matematyka (IC.MK114) Laboratorium dynamiki procesowej (IC.MK213)
Praktyczne i ekonomiczne aspekty projektowania procesów (IC.MHES110)  
Bioinżynieria
Biotechnologia (IC.MBI101) Laboratorium bioprocesów (IC.MBI201)
Inżynieria bioreaktorów (IC.MBI102) Inżynieria biomedyczna (IC.MBI202)
Bioprocesy (IC.MBI103) Nanotechnologia (IC.MBI203)
Procesy transportowe w organizmach żywych (IC.MBI104) Inżynieria produktu farmaceutycznego (IC.MBI204)
Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii (IC.MBI105)  
Hodowle komórkowe (IC.MBI106)  
Inżynieria procesów ochrony środowiska
Ekologia (IC.MOS101) Procesy oczyszczania gazów 2 (IC.MOS201)
Procesy oczyszczania gazów 1 (IC.MOS102) Procesy oczyszczania cieczy 2 (IC.MOS202)
Procesy oczyszczania cieczy 1 (IC.MOS103) Laboratorium polimerów (IC.MOS203)
Gospodarka odpadami stałymi (IC.MOS104)  
Polimery w ochronie środowiska (IC.MOS105)  
Membranowe procesy rozdzielania (IC.MOS106)  
Inżynieria procesów przemysłowych
Projektowanie reaktorów chemicznych (IC.MIP101) Inżynieria systemów procesowych (IC.MIP201)
Procesy wymiany masy i ciepła (IC.MIP102) Analiza kosztowa procesów przemysłowych (IC.MIP202)
Symulacja komputerowa procesów przemysłowych (IC.MIP103) Intensyfikacja procesów inżynierii chemicznej (IC.MIP203)
Zasady zrównoważonego rozwoju w inżynierii procesowej (IC.MIP104) Modelowanie wieloskalowe (IC.MIP204)